Prawo wewnątrzszkolne

RODO obowiązek informacyjny Pobierz
Statut Pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły Pobierz
Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP nr 9 Pobierz
Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych Pobierz
Zasady korzystania z telefonów komórkowych w SP 9 Pobierz
Regulamin monitoringu Pobierz
Procedura monitorowania frekwencji Pobierz
Procedury Covid Pobierz

Skip to content