Prawo wewnątrzszkolne

RODO obowiązek informacyjny Pobierz
Statut Pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły Pobierz
Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP nr 9 Pobierz
Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych Pobierz
Zasady korzystania z telefonów komórkowych w SP 9 Pobierz
Regulamin monitoringu Pobierz
Regulamin korzystania z komputerów w świetlicy Pobierz
Regulamin korzystania z komputerów w świetlicy Pobierz
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Pobierz
Skip to content