Stołówka

Informacja dla Rodziców

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2022/2023,
proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady do
2 września 2022 r.
kartę wypełnia rodzic dziecka. Wypełnioną kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres:
intendent@sp9lubin.pl lub dostarczyć osobiście do intendenta.  

Obiady w roku szkolnym 2022/2023 będą wydawane od 07 września 2022 r. Należność
za obiady za miesiąc wrzesień 2022 r. będzie przekazana Państwu indywidualnie do 08 września 2022 r. w przesłanym dokumencie informacyjnym o płatnościach na pocztę e – mail, na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka na obiady oraz w aplikacji„obiady.sp9lubin.pl”.

Informuję, że cena posiłku, w skład którego wchodzi dwudaniowy obiad w roku szkolnym 2022/2023 r. wynosi 6,00 zł.  

Karta rezygnacji dziecka z obiadów
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2022 r.

Skip to content