Stołówka

Informacja dla Rodziców

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2019/2020 powinni zgłosić się do intendenta w celu podpisania karty zgłoszenia na obiady
do 3 września 2019 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka.
Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest do pobrania poniżej oraz na platformie edukacyjnej Fronter.
Tylko zgłoszone dziecko otrzyma kartę obiadową, na podstawie której będą wydawane obiady w miesiącu wrześniu
2019r.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady