Stołówka

Informacja dla Rodziców
Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2021/2022, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady do 2 września 2021 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka. Wypełnioną kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres: intendent@sp9lubin.pl
lub dostarczyć osobiście do intendenta.
Obiady w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane od 06 września 2021 r. Należność za obiady za miesiąc wrzesień 2021 r. będzie przekazana Państwu indywidualnie do 08 września 2021 r. w przesłanym dokumencie informacyjnym o płatnościach na pocztę e – mail, na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka na obiady oraz w aplikacji „obiady.sp9lubin.pl”.

Karta rezygnacji dziecka z obiadów
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2021 r.
zgłoszenie dziecka na obiady – info dla rodziców 2021 r.

Skip to content