Nasze atuty


Zobacz raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 to placówka nieduża, kameralna, przyjazna, otwarta i bezpieczna.

Nasze atuty to:

 • Wysokie wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 • Aktywne, twórcze metody nauczania.
 • Nauka dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
 • Kadra nauczycielska o wysokich kwalifikacjach.
 • Platforma edukacyjna Fronter.
 • Dziennik elektroniczny.

Posiadamy bogatą bazę lokalową i dydaktyczną:

 • Gabinety lekcyjnych, każdy wyposażony w tablicę multimedialną oraz różnorodny sprzęt multimedialny, w tym dwie laptopowe pracownie przenośne i zestaw szybkiej odpowiedzi testico
 • 2 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • boisko, salę gimnastyczną, salę do zajęć motorycznych, plac zabaw,
 • bibliotekę i czytelnię z funkcjonującym w niej Multimedialnym Centrum Informacji,
 • stołówkę.

Uczniom naszej szkoły w każdej chwili służą pomocą:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • nauczyciele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, socjoterapii oraz terapii pedagogicznej.

Za swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą otrzymaliśmy certyfikaty:

 • Innow@cyjnej szkoły,
 • Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych,
 • Szkoły Promującej Zdrowie,
 • Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo,
 • Szkoły Przyjaznej Środowisku,
 • Szkoły bez Przemocy,
Skip to content