Rada rodziców

Terminarz zebrań Rady Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

Lp.

 

Termin

Tematyka

1.
  • 19 września 2023 r.
  • 21 lutego 2024 r.
  • 21 maja 2024 r.

o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej.

 

Wybory do prezydium rady rodziców.

Plan pracy rady rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

Uchwała opiniująca w sprawie planu finansowego szkoły na rok 2023/2024.

 

2. Sprawy bieżące szkoły.
3.  

 

 

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Podręczników.

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Programów.

Sytuacja wychowawczo – dydaktyczna szkoły. Opinie i wnioski w sprawie działalności szkoły.

Sprawy bieżące szkoły.

 

 

 

 

 

Skip to content