Rada rodziców

Terminarz zebrań Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Lp.

 

Termin

Tematyka

1. 18 września 2019r.  (środa)

godz.19:00

 

Wybory do prezydium rady rodziców.

Plan pracy rady rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała opiniująca w sprawie planu finansowego szkoły na rok 2019/2020.

 

2. 29 stycznia 2020r. (środa)

godz. 19:00

Sprawy bieżące szkoły.
3.  

27 maja 2020r.  (środa)

godz.19:00

 

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Podręczników.

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Programów.

Sytuacja wychowawczo – dydaktyczna szkoły. Opinie i wnioski w sprawie działalności szkoły.

Sprawy bieżące szkoły.

 

 

 

 

 

Skip to content