Rada rodziców

Terminarz zebrań Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Lp.

 

Termin

Tematyka

1. 15 września 2021r.  (środa)

godz.19:00

 

Wybory do prezydium rady rodziców.

Plan pracy rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

Uchwała opiniująca w sprawie planu finansowego szkoły na rok 2021/2022.

 

2.   Sprawy bieżące szkoły.
3.  

 

 

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Podręczników.

Uchwała opiniująca w sprawie Szkolnego Zestawu Programów.

Sytuacja wychowawczo – dydaktyczna szkoły. Opinie i wnioski w sprawie działalności szkoły.

Sprawy bieżące szkoły.

 

 

 

 

 

Skip to content