Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu z 24.06.2019 Pobierz
Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie Pobierz
Informacja z otwarcia ofert przetargu 24.06.2019 r. Pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pobierz
Formularze ofertowe Pobierz