Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 

1.   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

przed budynkiem szkoły, następnie spotkania
z wychowawcami w klasach 

 

 

4 września 2023r. 

 

godzina 9.00   

 

 

 

2. 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23–31 grudnia 2023 r. 

 

3. 

 

 

Ferie zimowe 

 

15 – 28 stycznia 2024r. 

4.  Rekolekcje wielkopostne  termin do uzgodnienia
 

5. 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r. 

 

6. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

02.05.2024r. 

31.05.2024r. 

3 dni egzamin ósmoklasisty
 
dzień po egzaminie ósmoklasisty

 

 

7. 

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

21 czerwca 2024r.
rozdanie świadectw 

 

8. 

 

 

Ferie letnie 

 

22 czerwca– 31sierpnia 2024r. 

Skip to content