Kalendarz roku szkolnego

lp wydarzenie termin
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2 września 2019r.

2 Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2019r.
3 Ferie zimowe. 10 – 23 lutego 2020r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna. 9 – 14 kwietnia 2020r.
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 26 czerwca 2020r.
6 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 31.10.2019

02, 03.01.2020

21, 22, 23 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

12 czerwca 2020r.