Kalendarz roku szkolnego

lp wydarzenie termin
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 września 2018r
2 Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2018r.
3 Ferie zimowe. 28 stycznia 2019r. – 10 lutego 2019r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna. 18 kwietnia 2019r.- 23 kwietnia 2019r.
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 21 czerwca 2019r.
6 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 02.11.2018r.
21.12.2018r.
15, 16, 17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty
29 i 30 kwietnia 1019r.
02.05.2019r