Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 

1.   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

przed budynkiem szkoły, następnie spotkania
z wychowawcami w klasach 

 

 

1 września 2022r. 

 

godzina 9.00   

 

 

 

2. 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23–31 grudnia 2022r. 

 

3. 

 

 

Ferie zimowe 

 

13 – 26 lutego 2023r. 

4.  Rekolekcje wielkopostne  7 – 8 marca 2023 
 

5. 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

06 – 11 kwietnia 2023r. 

 

6. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

31.10.2022r. 

02.05.2023r. 

23, 24, 25, 26.05.2023r.
 
09.06.2023r. 

 

 

7. 

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

23 czerwca 2023r.
rozdanie świadectw 

 

8. 

 

 

Ferie letnie 

 

24 czerwca– 31sierpnia 2023r. 

Skip to content