Kadra

Dyrektor szkoły

mgr inż. Elżbieta Sikora

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Iwona Foltyniewicz-Roziel
76 746 21 24
foltyniewicz.i@sp9.lubin-edu.pl

mgr Jolanta Dubińska
76 746 21 24
dubinska.j@sp9.lubin-edu.pl