Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań  ogólnych dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Termin Tematyka/cel
1. 18 września 2019r.

godz. 17:00 klasy I – III,  

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

 

 

Organizacja pracy szkoły, przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, wybór przedstawicieli do rady rodziców, stan prawny w oświacie, sprawy bieżące.
2. 20  listopada 2019r. godz.

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
3. 29  stycznia 2020r.

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

Wyniki klasyfikacji śródrocznej, sprawy bieżące.
5. 27 maja 2020r. 

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

 

Informacja o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury dla rodziców w godzinach 17.30 – 18.30

Terminarz konsultacji indywidualnych dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Termin Tematyka/cel
1.  

16 października 2019r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

 

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów.
2. 11 grudnia  2019r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania uczniów

 

3. 18 marca 2020r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów