Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań  ogólnych i konsultacji indywidualnych

dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. 1 września 2021r.

 

15 września 2021r.

godz. 17:00/ 18.00

klasy I – III,

godz. 18:00/19.00

 klasy IV – VIII,

 

 

Zebranie klas I (stacjonarnie)

 

Organizacja pracy szkoły, przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, aplikacji Teams, wybór przedstawicieli do rady rodziców, stan prawny w oświacie, sprawy bieżące.

 

2.  

17  listopada 2021r.

 

godz. 17:00/ 18.00

klasy I – III,

godz. 18:00/19.00

 klasy IV – VIII,

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

3.  26 stycznia 2022r.

 

godz. 17:00/ 18.00

klasy I – III,

godz. 18:00/19.00

 klasy IV – VIII,

Wyniki klasyfikacji śródrocznej, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

4. 20 kwietnia 2022r.

 

godz. 17:00/ 18.00

klasy I – III,

godz. 18:00/19.00

 klasy IV – VIII,

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

 

 

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury dla rodziców w godzinach 17.30 – 18.30

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1.  

20 października 2021r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

 

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

2. 15 grudnia 2021r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania uczniów 
3. 16 marca 2022r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

4. 18 maja 2022r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

Informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania uczniów 

 

 

 

 

Skip to content