Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań  ogólnych i konsultacji indywidualnych

dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Termin Forma Tematyka/cel
1. 21 września 2022r.

klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

 

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

 

Zebranie ogólne Organizacja pracy szkoły, przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, aplikacji Teams, wybór przedstawicieli do rady rodziców, stan prawny w oświacie, sprawy bieżące.
2. 19 października 2022r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
3. 16 listopada 2022r.
klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

Zebranie ogólne Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
4. 14 grudnia 2022r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
5. 11 stycznia 2023r.
klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

Zebranie ogólne Poinformowanie o ocenach przewidywanych, wyniki nauczania
i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
6. 15 marca 2023r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Sprawy związane z egzaminem ósmoklasisty
7. 19 kwietnia 2023r.

 klasy VIII
godz. 18.00-19.00,

klasy I – VII
godz. 17.00-18.00

Zebranie ogólne

dla klas VIII

Konsultacje dla klas
I – VII

 

Sprawy związane z egzaminem ósmoklasisty.

 

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

8. 17 maja 2023r.

klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

 

Zebranie ogólne

 

Poinformowanie o ocenach przewidywanych, wyniki nauczania
i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury dla rodziców w dniach wyznaczonych na zebrania ogólne w godzinach 17.30 – 18.30.

Zebranie Rady Rodziców 20 września 2022r.
o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej.

 

 

 

 

Skip to content