Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań  ogólnych i konsultacji indywidualnych

dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Termin Forma Tematyka/cel
1. 20 września 2023r.

klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

 

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

 

Zebranie ogólne Organizacja pracy szkoły, przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, aplikacji Teams, wybór przedstawicieli do rady rodziców, stan prawny w oświacie, sprawy bieżące.
2. 15 listopada 2023r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
3. 13 grudnia 2023r.
klasy I – IIIgodz. 17:00 – 18.00,klasy IV – VIIIgodz. 18:00 – 19.00
Zebranie ogólne Poinformowanie o ocenach przewidywanych, wyniki nauczania
i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
4. 21 lutego 2024r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
5. 20 marca 2024r.
klasy I – IIIgodz. 17:00 – 18.00,klasy IV – VIIIgodz. 18:00 – 19.00
Zebranie ogólne Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
6. 17 kwietnia 2024r.
godz. 17:00 – 18.00
Konsultacje Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.
7. 22 maja 2024r.

klasy I – III

godz. 17:00 – 18.00,

klasy IV – VIII

godz. 18:00 – 19.00

Zebranie ogólne

 

Poinformowanie o ocenach przewidywanych, wyniki nauczania
i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury dla rodziców w dniach wyznaczonych na zebrania ogólne w godzinach 17.30 – 18.30.

Zebranie Rady Rodziców:

19 września 2023r.

21 lutego 2024r.

14 maja 2024r.

o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej.

 

 

 

 

 

Skip to content