Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań  ogólnych i konsultacji indywidualnych

dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1. 8 września 2020r.

 

 

16 września 2020r.

godz. 17:00 klasy II – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

 

 

 

Zebranie klas I (stacjonarnie)

 

 

Organizacja pracy szkoły, przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, aplikacji Teams, wybór przedstawicieli do rady rodziców, stan prawny w oświacie, sprawy bieżące.

2. 18  listopada 2020r. godz.

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

3. 13 stycznia 2021r.

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

Wyniki klasyfikacji śródrocznej, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

4. 17 marca 2021r.

godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

Wyniki nauczania i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

5. 19 2021r.
godz. 17:00 klasy I – III,

godz. 18:00 klasy IV – VIII,

 

Informacja o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

 

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury dla rodziców w godzinach 17.30 – 18.30

 

 

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1.  

21 października 2020r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

 

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów.

(w zależno1ści od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

2. 16 grudnia 2020r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania uczniów

 

3. 21 kwietnia 2021r.

godz. 17:00 – 18:00  klasy I – VIII

 

Wyniki nauczania i zachowania uczniów.

(w zależności od bieżącej sytuacji stacjonarnie lub zdalnie)

 

Skip to content