Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły, wspomagającą i uzupełniającą jej funkcjonowanie w zakresie: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.
Ze świetlicy korzystają przede wszystkim dzieci, którym rodzice/opiekunowie, ze względu na pracę zawodową, nie mogą zapewnić opieki.
Świetlica jest miejscem, gdzie wychowankowie przebywają przed i po lekcjach.

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00

Obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy:

  • rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka
  • w przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić świetlicę na nr tel. szkoły

Regulamin świetlicy Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy świetlicy:

  • gr I Adrianna Szczepańska
  • gr II Katarzyna Świderska
  • gr III Renata Prok
  • gr IV Nagdalena Trościanko
  • gr V Magdalena Malinowska
  • gr VI Elwira Bebas
  • gr VII Barbara Miter
  • gr VIII Mateusz Wolski

Harmonogram świetlicy