Świetlica

UWAGA RODZICE !

 

Zainteresowani opieką świetlicową w 2020/2021 roku szkolnym proszeni są o składanie wypełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obydwojga rodziców w terminie od
1 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony szkoły w zakładce STREFA RODZICA  – świetlica. Dla osób, które nie mają możliwości wydrukowani karty, jest możliwość pobrania karty
w budynku szkoły.

Wypełniony dokument z załącznikami prosimy wrzucać do skrzynki przed wejściem do budynku szkoły.

Świetlica jest integralną częścią szkoły, wspomagającą i uzupełniającą jej funkcjonowanie w zakresie: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.
Ze świetlicy korzystają przede wszystkim dzieci, którym rodzice/opiekunowie, ze względu na pracę zawodową, nie mogą zapewnić opieki.
Świetlica jest miejscem, gdzie wychowankowie przebywają przed i po lekcjach.

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00

Obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy:

  • rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka
  • w przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić świetlicę na nr tel. szkoły

Regulamin świetlicy

Cele i zadania świetlicy

Harmonogram świetlicy

Karta do świetlicy 2021

Skip to content