Zgłoszenie dziecka na obiady

Karty zgłoszenia dziecka na obiady można przesyłać drogą mailową na adres: intendent@sp9.lubin-edu.pl lub wrzucać do skrzynki przed szkołą.

Skip to content