Świetliczaki działają

W tym tygodniu poruszamy na świetlicy temat agresji. Poznajemy alternatywne formy zachowań w sytuacjach trudnych. Uświadamiamy dzieciom skutki tego zachowania. Świetliczaki stworzyły plakaty informacyjne nawołujące do sprzeciwu wobec agresji.

Skip to content