POLAK MA  ESSĘ! – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT W SP 9

Od początku bieżącego roku szkolnego na lekcjach języka polskiego i historii nauczyciele: Marta Kwiatkowska, Barbara Miter, Elwira Bębas oraz Joanna Haznar – Kowalczyk realizują  zadania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Polak ma essę! Uczniowie mogli już wcielić się w drukarzy, ucztowali u Wierzynka, tworzyli przydomki i herby bohaterów literackich oraz ortoobrazków,  redagowali alfabetyczne historyjki,  uczyli się kaligrafii oraz odgadywali znaczenie archaizmów. Na takich lekcjach nie grozi nam nuda!

Skip to content