Obiady

Informacja dla Rodziców

Obiady będą wydawane od 07.09.2020 r.
Należność za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. będzie przekazana Państwu indywidualnie do 08.09.2020 r. w przesłanym rachunku na pocztę e – mail podany w ”Karcie zgłoszenia dziecka na obiady” oraz w aplikacji „obiady.sp9lubin.pl”.

           Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2020/2021 powinni zgłosić się do intendenta w celu podpisania karty zgłoszenia na obiady
do 2 września 2020 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2020 r.

Skip to content