Najoryginalniejszy model przestrzenny atomu

Na przełomie kwietnia i maja odbył się w naszej szkole konkurs chemiczny dla uczniów klas siódmych na „Najoryginalniejszy model przestrzenny atomu”.

Celem konkursu było: 

– popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej wśród uczniów klas siódmych
zainteresowanie młodzieży różnymi formami prezentacji swoich umiejętności
– kształtowanie wśród uczniów umiejętności wykorzystywania wiadomości zdobytych na lekcjach do rozwiązywania problemów chemicznych
– wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach chemii.

Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac, z których komisja konkursowa (w składzie nauczyciele chemii, fizyki, biologii i plastyki) wybrała zwycięskie modele.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI :

 I miejsce (ex aequo): Antonina Bajor (7D), Maja Grzybalska (7B), Pola Rogoźnicka (7C)

II miejsce (ex aequo): Kalina Nawrot (7A ), Martyna Michalik (7B)

III miejsce (ex aequo): Adam Wawrzonkowski (7 C), Aleksander Frankowski (7D), Patryk Majewski (7B).

Na uwagę zasługuje fakt, że wybór był niezwykle trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Prace konkursowe pozostaną w szkole i będą mogły być wykorzystywane jako pomoce szkolne na lekcjach chemii.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Skip to content