Informacja o opłatach za obiady w roku szkolnym 2021/2022 r.

Szanowni Rodzice,  

Informuję, że cena posiłku, w skład którego wchodzi dwudaniowy obiad w roku szkolnym 2021/2022 r. wynosi 5,00 zł.

Płatności należy dokonywać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
za bieżący miesiąc
przelewem na konto szkoły.

Należność za obiady za dany miesiąc będzie przekazana Państwu indywidualnie na pocztę e – mail oraz w aplikacji: obiady.sp9lubin.pl”

Obiady wydawane są w godzinach 11:30 – 13:50.

Skip to content