Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

 

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2023/2024, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady do 5 września 2023 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka.

Wypełnioną kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres: intendent@sp9lubin.pl lub dostarczyć osobiście do intendenta. 

 

Obiady w roku szkolnym 2023/2024 będą wydawane od 11 września 2023 r. Należność za obiady za miesiąc wrzesień 2023 r. będzie przekazana Państwu indywidualnie do 12 września 2023 r. w przesłanym dokumencie informacyjnym o płatnościach na pocztę e – mail, na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka na obiady oraz w aplikacji„obiady.sp9lubin.pl”.

 

Informuję, że cena posiłku, w skład którego wchodzi dwudaniowy obiad w roku szkolnym 2023/2024 r. wynosi 6,00 zł.  

Informacja o obiadach dla rodziców uczniów klasy I
Karta rezygnacji dziecka z obiadów
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2023 r.

Skip to content