Harmonogram obiadów

Drodzy Rodzice,

Od dnia 29.09.2020 r. zmiana w harmonogramie uczęszczania na obiady.

Uczniowie będą spożywać posiłki wg ustalonego harmonogramu.
Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są umyć ręce lub wydezynfekować je płynem.
Przed odbiorem posiłku uczeń zobowiązany jest wpisać przypisany jemu kod w tablet.

Harmonogram

Skip to content