Edukacja regionalna – patrotyzm jutra.

Dnia 16 maja 2024r. pięcioro uczniów z klasy III a, wzięło udział w II etapie regionalnego konkursu pt. „Edukacja Regionalna – Patriotyzm Jutra” w Legnicy. Konkurs adresowany był do uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej. Jego nadrzędnym celem było umożliwienie poznania dzieciom regionu poprzez odkrywanie jego historii, sztuki, zwyczajów i przyrody. Zadaniem uczniów, tworzących jeden zespół było stworzenie pracy w której wykorzystane zostały fotografie z naszego regionu jako dokumentu świadectwa miejsc, historii i tradycji osób. Kolejnym etapem była prezentacja przez naszych uczniów swojej pracy przed jury i innymi uczestnikami konkursu. Nasi uczniowie przedostali się do etapu regionalnego, jednak do kolejnego przeszli lepsi.
Mimo wszystko gratulujemy naszym uczestnikom konkursu, odwagi i życzymy im na dalszej drodze – samych sukcesów.
Skip to content