Plan lekcji

1a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk KR S 111 e_muzyczna KR S 111 e_plastyczna KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111
2 8:55- 9:40 religia MS S 111 e_wf-1/2 NS B1
e_wf-2/2 SN B2
e_informatyc KR S 204 e_wczesnoszk KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk KR S 111 e_wf-1/2 KR B5
e_wf-2/2 SN B3
religia MS S 111 e_wczesnoszk KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk KR S 111 e-j.angielsk KL S 111 e_wczesnoszk KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111 e_wf KR T
5 11:50-12:35 e-j.angielsk KL S 111   e_wczesnoszk KR S 111 e_wczesnoszk KR S 111 godz. dyr. KR T

1b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia MS S 115 e_wczesnoszk S 115 e_informatyc S 204 religia MS S 115  
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk S 115 e-j.angielsk AH S 115 e_wczesnoszk S 115 e_wczesnoszk S 115 e_wczesnoszk S 115
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk S 115 e_wczesnoszk S 115 e-j.angielsk AH S 115 e_wf-1/2 NS B1
e_wf-2/2 SN B2
e_wczesnoszk S 115
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk S 115 e_wf T e_wczesnoszk S 115 e_wf-1/2 B4
e_wf-2/2 SN B3
e_wczesnoszk S 115
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk S 115 godz. dyr. T e_plastyczna S 115 e_muzyczna S 115 e_wczesnoszk S 115

1c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AJ s 101 e_informatyc AJ S 204 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101
3 9:50-10:35 religia MS s 101 religia MS s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wczesnoszk AJ s 101 e-j.angielsk AH s 101
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk AJ s 101 e_wf AJ T2 e_wf-1/2 NS B3
e_wf-2/2 AJ B5
e-j.angielsk AH s 101 e_wczesnoszk AJ s 101
5 11:50-12:35 e_muzyczna AJ s 101 godz. dyr. AJ T2 e_wf-1/2 NS B1
e_wf-2/2 SN B2
  e_plastyczna IF s 101

1d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk MM S 104 e_wczesnoszk MM S 104 e_wczesnoszk MM S 104 e_wczesnoszk MM S 104 e_informatyc MM S 204
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk MM S 104 religia MS S 104 e-j.angielsk AH S 104 e_wczesnoszk MM S 104 e_wczesnoszk MM S 104
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk MM S 104 e_wf-1/2 NS B2
e_wf-2/2 MM B4
e_wczesnoszk MM S 104 e_plastyczna IF S 104 e_wczesnoszk MM S 104
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk MM S 104 e_wf-1/2 NS B2
e_wf-2/2 SN B3
religia MS S 104 e_wczesnoszk MM S 104 e_wf MM T1
5 11:50-12:35 e_muzyczna MM S 104 e-j.angielsk AH S 104   e_wczesnoszk MM S 104 godz. dyr. MM T1

2a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e-j.angielsk KL S 103 e_wczesnoszk BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103 religia S 103 e_wczesnoszk BE S 103
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk BE S 103 e-j.angielsk KL S 103 e_wf BE T e_wczesnoszk BE S 103 e_wf-1/2 MW B1
e_wf-2/2 SN B2
4 10:45-11:30 e_muzyczna BE S 103 e_wczesnoszk BE S 103 godz. dyr. BE T1 e_wczesnoszk BE S 103 e_wf-1/2 MW B3
e_wf-2/2 SN B4
5 11:50-12:35   e_informatyc BE S 204 religia S 103 e_plastyczna BE S 103  

2b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AK S 102 e-j.angielsk KT S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_muzyczna AK S 102
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AK S 102 e_wczesnoszk AK S 102 e_wf AK T2 religia S 102 religia S 102
4 10:45-11:30 e_plastyczna AK S 102 e_wf-1/2 DU B5
e_wf-2/2 AK B4
godz. dyr. AK T2 e-j.angielsk KT S 102 e_wczesnoszk AK S 102
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk AK S 102 e_wf-1/2 DU B2
e_wf-2/2 SN B1
    e_informatyc AK S 102
6 12:45-13:30          
7 13:40-14:25          
8 14:35-15:20   godz. dyr. AK S 102      

2c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   e_plastyczna IF S 114 e-j.angielsk KL S 114 e_wczesnoszk S 114 e-j.angielsk KL S 114
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk S 114 e_wczesnoszk S 114 e_muzyczna IF S 114 e_informatyc IF S 114 religia S 114
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk S 114 e_wf T1 e_wf-1/2 MW B1
e_wf-2/2
SN B4
e_wczesnoszk S 114 e_wczesnoszk S 114
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk S 114 godz. dyr. T1 e_wf-1/2 MW B
e_wf-2/2
SN B4
e_wczesnoszk S 114 e_wczesnoszk S 114
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk S 114 e_wczesnoszk S 114 e_wczesnoszk S 114 religia S 114  

3a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_informatyc DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112
3 9:50-10:35 e_muzyczna IF S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e_wczesnoszk DD S 112 e-j.angielsk KL S 112 religia MA S 112
4 10:45-11:30 e_wf-1/2 NS B
e_wf-2/2 SN B3
e_wczesnoszk DD S 112 e_plastyczna IF S 112 e_wf DD T e-j.angielsk KL S 112
5 11:50-12:35 e_wf-1/2 NS B
e_wf-2/2 SN B2
religia MA S 112   godz. dyr. DD T1  

3b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_muzyczna EM s 113 e_plastyczna EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk EM s 113 religia MA s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113
3 9:50-10:35 godz. dyr. EM T1 e_informatyc EM s 113 e-j.angielsk KL s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113
4 10:45-11:30 e_wf EM T1 e_wczesnoszk EM s 113 e_wczesnoszk EM s 113 e_wf-1/2 NS B2
e_wf-2/2 EM s 113
e_wczesnoszk EM s 113
5 11:50-12:35   e-j.angielsk KL s 113   e_wf-1/2 NS B1
e_wf-2/2 SN B2
religia MA s 113

3c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116
2 8:55- 9:40 e-j.angielsk KT S 116 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116 religia MA S 116
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk GL S 116 e_informatyc GL S 116 e_plastyczna GL S 116 e_wf GL T e_wczesnoszk GL S 116
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk GL S 116 religia MA S 116 e-j.angielsk KT S 116 godz. dyr. GL T1 e_wf-1/2 GL B5
e_wf-2/2 NS B2
5 11:50-12:35 e_muzyczna GL S 116 e_wczesnoszk GL S 116     e_wf-1/2 SN B2
e_wf-2/2 NS B1

4a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 NS sg 1 zaj. wych. S 216 wf-1/2 #w4c T j.polski BM S 212 matematyka LL S 202
2 8:55- 9:40 j.polski BM S 212 przyroda ET S 16 wf-1/2 #w4c T
wf-2/2 NS B
j.angielski KL S 212 j.angielski KL S 14
3 9:50-10:35 matematyka LL S 202 muzyka WB S 105 informatyka-1/2 #i4c S 201
wf-2/2 NS B
plastyka S 216 technika ET S 16
4 10:45-11:30 przyroda ET S 16 j.polski BM S 212 j.polski BM S 212 religia MA S 202 religia MA S 116
5 11:50-12:35 wf-1/2 #w4c sg 1
informatyka-2/2 DD S 204
historia KO S 214 matematyka LL S 202 matematyka LL S 202 j.polski BM S 112
6 12:45-13:30 j.angielski KL S 14 wf-2/2 NS sg 1   wf-1/2 #w4c sg 1  

4b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   muzyka WB S 205 wf-1/2 #w4c T   matematyka KW S 203
2 8:55- 9:40 j.polski S 213 j.polski S 213 wf-1/2 #w4c T
wf-2/2 KZ B1
religia MA S 14 j.angielski AH S 211
3 9:50-10:35 przyroda ET S 16 religia MA S 216 informatyka-1/2 #i4c S 201
wf-2/2 KZ B2
zaj. wych. ET S 16 historia SZ S 211
4 10:45-11:30 j.angielski AH S 202 plastyka S 216 j.angielski AH S 204 j.polski S 213 technika ET S 16
5 11:50-12:35 wf-1/2 #w4c sg 1
wf-2/2 KZ sg 2
przyroda ET S 16 matematyka KW S 203 matematyka KW S 203 j.polski S 213
6 12:45-13:30 matematyka KW S 203   j.polski S 213 wf-1/2 #w4c sg 1
informatyka-2/2 DD S 204
 
7 13:40-14:25       wf-2/2 KZ sg 2  

5a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski IS S 211 matematyka JM S 2 informatyka-1/2 HK S 204
wf-2/2 #w5d T
 
2 8:55- 9:40 wf-1/2 NY B1 matematyka JM S 14 j.polski IS S 211 wf-1/2 NY sg 2
wf-2/2 #w5d T
j.polski IS S 2
3 9:50-10:35 wf-1/2 NY B1
wf-2/2 #w5d sg 2
geografia KO S 214 muzyka WB S 216 j.polski IS S 105 zaj. wych. JM @
4 10:45-11:30 j.polski IS S 213 j.angielski MB S 211 biologia S 216 religia MS S 2 historia SZ S 205
5 11:50-12:35 matematyka JM S 202 wf-1/2 NY sg 1
wf-2/2 #w5d sg 2
plastyka S 216 technika ET S 16 j.angielski MB S 211
6 12:45-13:30 religia MS S 2   historia SZ S 14 j.angielski MB S 211 matematyka JM S 14
7 13:40-14:25 informatyka-2/2 KW S 204        

5b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 HK S 204
wf-2/2 SN T
religia MS S 2 wf-2/2 SN sg 1   j.polski IS S 216
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 AH ś
wf-2/2 SN T
biologia S 216 geografia KO S 214 wf-1/2 #w5c sg 1
informatyka-2/2 HK S 204
technika ET S 16
3 9:50-10:35 wf-1/2 #w5c sg 1
j.angielski-2/2 KT S 2
j.polski IS S 14 historia KO S 214 muzyka WB ś religia MS S 2
4 10:45-11:30 historia KO S 214 zaj. wych. KT S 201 matematyka JM S 16 j.polski IS S 14 plastyka S 216
5 11:50-12:35 j.polski IS S 212 wf-1/2 #w5c T1
j.angielski-2/2 KT S 201
j.polski IS S 214 matematyka JM S 105 matematyka JM S 16
6 12:45-13:30 matematyka JM S 202 wf-1/2 #w5c T1
wf-2/2 SN sg 2
j.angielski-1/2 AH S 204 j.angielski-1/2 AH S 201
j.angielski-2/2 KT S 203
 

5c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka JM S 211 j.angielski KT S 14   wf-2/2 #w5d T j.angielski KT S 14
2 8:55- 9:40 informatyka HK S 204 historia SZ S 214   wf-1/2 #w5c sg 1
wf-2/2 #w5d T
matematyka JM S 105
3 9:50-10:35 wf-1/2 #w5c sg 1
wf-2/2 #w5d sg 2
j.polski S 213 matematyka JM S 211 j.polski S 213 j.polski S 213
4 10:45-11:30 j.angielski KT S 14 technika ET S 16 j.polski S 213 matematyka JM S 203 religia MS S 2
5 11:50-12:35 j.polski S 213 wf-1/2 #w5c T1
wf-2/2 #w5d sg 2
religia MS S 213 muzyka WB S 2 biologia S 216
6 12:45-13:30 geografia KO S 214 wf-1/2 #w5c T1 plastyka S 216 zaj. wych. S 213  
7 13:40-14:25     historia SZ S 14    

5d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski S 213 informatyka-1/2 #i5c S 201
wf-2/2 KZ T
j.polski S 213 j.polski S 213 wf-2/2 KZ sg 1
2 8:55- 9:40 matematyka JM S 211 wf-1/2 #w5e sg 1
wf-2/2 KZ T
matematyka JM S 2 matematyka JM S 16 biologia S 216
3 9:50-10:35 muzyka WB S 216 matematyka JM S 16 historia SZ S 14 j.angielski MB S 211 plastyka S 216
4 10:45-11:30 religia MS S 2 j.polski S 213 geografia SZ S 14 technika ET S 16 j.angielski MB S 211
5 11:50-12:35 j.angielski MB S 211 historia SZ S 14 zaj. wych. SZ S 14 wf-1/2 #w5e T
wf-2/2 KZ sg 1
religia MS S 2
6 12:45-13:30 wf-1/2 #w5e sg 1
informatyka-2/2 DD S 204
    wf-1/2 #w5e T j.polski S 213

5e

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   informatyka-1/2 #i5c S 201 wf-2/2 KZ sg 2 matematyka JM S 16 matematyka JM S 16
2 8:55- 9:40 j.polski IS S 2 wf-1/2 #w5e sg 1 j.angielski KT S 216 j.polski IS S 2 historia SZ S 205
3 9:50-10:35 matematyka JM S 214 historia SZ S 211 technika ET S 16 religia MS S 2 geografia KO S 214
4 10:45-11:30 plastyka S 216 j.polski IS S 2 j.polski IS S 211 biologia S 216 j.polski IS S 14
5 11:50-12:35 muzyka WB S 2 religia MS S 2 zaj. wych. WB @ wf-1/2 #w5e T
informatyka-2/2 HK S 204
j.angielski KT S 212
6 12:45-13:30 wf-1/2 #w5e sg 1
wf-2/2 KZ T
j.angielski KT S 14 matematyka JM S 212 wf-1/2 #w5e T
wf-2/2 KZ sg 2
 
7 13:40-14:25 wf-2/2 KZ T        

6a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 technika ET S 16 j.polski JD S 16 historia SZ S 214 matematyka LL S 202 j.polski JD S 2
2 8:55- 9:40 matematyka LL S 202 matematyka LL S 202 matematyka LL S 202 biologia KE S 205 j.angielski-1/2 MB S 204
wf-2/2 KZ sg 1
3 9:50-10:35 informatyka-1/2 HK S 204
j.angielski-2/2 KL S 201
religia DP S 2 j.polski JD S 202 j.polski JD S 14 wf-1/2 NY B
j.angielski-2/2 KL S 201
4 10:45-11:30 muzyka WB S 204 wf-1/2 NY sg 1
wf-2/2 KZ B1
geografia KO S 214 j.angielski-1/2 MB S 211
wf-2/2 KZ sg 2
wf-1/2 NY B
informatyka-2/2 LL S 201
5 11:50-12:35 j.polski JD S 16 j.angielski-1/2 MB S 211
wf-2/2 KZ B
religia DP S 2 historia SZ S 211 wych.rodz. S 202
6 12:45-13:30   plastyka S 216 wf-1/2 NY sg 1
j.angielski-2/2 KL S 201
zaj. wych. KE S 205  

6b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.angielski-1/2 KL S 214
j.angielski-2/2 MB S 204
    wf-1/2 MW sg 2
j.angielski-2/2 MB S 211
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 KL S 201
wf-2/2 DU sg 2
j.polski IS S 211 wf-1/2 MW sg 1
j.angielski-2/2 MB S 201
muzyka WB S 211 wych.rodz. ś
3 9:50-10:35 matematyka KW S 203 wf-1/2 MW B1
wf-2/2 DU sg 1
j.polski IS S 203 historia KO S 214 j.polski IS S 14
4 10:45-11:30 biologia KE S 212 wf-1/2 MW B
informatyka-2/2 KW S 204
matematyka KW S 203 informatyka-1/2 LL S 201
wf-2/2 DU B1
matematyka KW S 203
5 11:50-12:35 plastyka S 216 matematyka KW S 203 technika ET S 16 j.angielski-1/2 KL S 14
wf-2/2 DU B
historia KO S 214
6 12:45-13:30 j.polski IS S 216 religia DP S 16 religia DP S 2 j.polski IS S 14  
7 13:40-14:25 zaj. wych. KO S 214     geografia KO S 214  

6c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 MW sg 2
j.angielski-2/2 KT S 2
j.polski BM S 212 j.polski BM S 212 j.angielski-1/2 KL S 14 wych.rodz. S 213
2 8:55- 9:40 plastyka S 216 muzyka WB S 205 matematyka KW S 203 geografia KO S 214 matematyka KW S 203
3 9:50-10:35 j.polski BM S 212 matematyka KW S 203 religia DP S 2 wf-1/2 MW B
j.angielski-2/2 KT S 204
biologia KE S 205
4 10:45-11:30 matematyka KW S 203 historia KO S 214 j.angielski-1/2 KL S 201
wf-2/2 DU B1
wf-1/2 MW B
informatyka-2/2 HK S 204
j.polski BM S 212
5 11:50-12:35 historia KO S 214 religia DP S 213 wf-1/2 MW sg 1
wf-2/2 DU B
j.polski BM S 212 zaj. wych. KL S 14
6 12:45-13:30 informatyka-1/2 LL S 201
wf-2/2 DU sg 2
j.angielski-1/2 KL S 201 j.angielski-2/2 KT S 211 technika ET S 16 wf-2/2 DU sg 2

6d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       j.angielski-1/2 KT S 2  
2 8:55- 9:40 technika ET S 16 wf-2/2 DU sg 2 historia SZ S 14 wych.rodz. S 216 j.polski BM S 212
3 9:50-10:35 matematyka DD S 211 j.polski BM S 212 j.polski BM S 212 j.polski BM S 212 matematyka DD S 203
4 10:45-11:30 wf-1/2 MW B1
j.angielski-2/2 KL S 201
muzyka WB S 203 matematyka DD S 202 biologia KE S 205 j.angielski-1/2 KT ś
wf-2/2 DU B1
5 11:50-12:35 wf-1/2 MW B1
informatyka-2/2 LL S 201
matematyka DD S 202 j.angielski-1/2 KT S 204
j.angielski-2/2 KL S 201
plastyka S 216 informatyka-1/2 DD S 201
wf-2/2 DU B
6 12:45-13:30 j.polski BM S 212 religia MS S 2 geografia KO S 214 religia MS S 2 wf-1/2 MW sg 1
j.angielski-2/2 KL S 201
7 13:40-14:25   historia SZ S 2 wf-2/2 DU sg 1   zaj. wych. BM S 212
8 14:35-15:20   wf-1/2 MW sg 1      

7a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wych.rodz.-1/2 S 14 wf-1/2 NY sg 2
j.niemiecki-2/2 KP S 105
j.angielski-2/2 MB S 211 biologia KE S 205 wf-1/2 NY T
2 8:55- 9:40 geografia KO S 214 religia DP S 2 biologia KE S 205 j.angielski-1/2 AH S 201
j.angielski-2/2 MB S 105
wf-1/2 NY T1
wf-2/2 NS T
3 9:50-10:35 j.polski S 213 j.niemiecki-1/2 KP ś
j.angielski-2/2 MB S 201
j.polski S 213 matematyka KW S 203 j.niemiecki-1/2 KP S 105
wf-2/2 NS T
4 10:45-11:30 fizyka KS S 205 zaj. wych. KP S 105 fizyka KS S 205 muzyka WB ś j.polski S 213
5 11:50-12:35 matematyka KW S 203 plastyka S 216 chemia KE S 205 j.polski S 213 matematyka KW S 203
6 12:45-13:30 historia SZ S 16 j.polski S 213 matematyka KW S 203 geografia KO S 214 j.angielski-1/2 AH S 211
j.niemiecki-2/2 KP S 105
7 13:40-14:25 wf-1/2 NY sg 1
wf-2/2 NS sg 2
informatyka-1/2 DD S 201
wf-2/2 NS sg 2
religia DP S 2 historia SZ S 216 chemia KE S 205
8 14:35-15:20 doradz. zaw. AS S 14   j.angielski-1/2 AH S 211
informatyka-2/2 LL S 201
   

7b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski BM S 212 wych.rodz.-1/2 S 202   plastyka S 216 geografia KO S 214
2 8:55- 9:40 biologia KE S 205 j.polski BM S 212 wf-1/2 NY sg 2 matematyka LL S 202 matematyka LL S 202
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 KP S 105
wf-2/2 DU B2
matematyka LL S 202 j.angielski-1/2 MB ś
j.niemiecki-2/2 KP S 105
wf-1/2 NY sg 1
informatyka-2/2 DD S 201
j.polski BM S 212
4 10:45-11:30 wf-1/2 NY T
wf-2/2 DU B2
chemia KE S 205 religia DP S 2 historia SZ S 105 j.niemiecki-1/2 KP S 105
j.angielski-2/2 AH S 204
5 11:50-12:35 wf-1/2 NY T
j.angielski-2/2 AH ś
muzyka WB S 105 j.polski BM S 212 biologia KE S 205 historia SZ S 105
6 12:45-13:30 fizyka KS S 205 geografia KO S 214 matematyka LL S 202 j.polski BM S 212 zaj. wych. LL S 202
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 MB S 211
j.niemiecki-2/2 KP S 105
religia DP S 16 informatyka-1/2 LL S 201
j.angielski-2/2 AH S 211
chemia KE S 205 j.angielski-1/2 MB S 211
wf-2/2 DU sg 2
8 14:35-15:20   doradz. zaw. AS S 2 fizyka KS S 205 wf-2/2 DU sg 1  

8a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski S 213 matematyka LL S 202 j.angielski-1/2 MB S 211
j.niemiecki-2/2 KP S 105
historia SZ S 205
2 8:55- 9:40 e_dla_bezp PA S 14 wf-1/2 NY B
j.niemiecki-2/2 KP S 105
j.polski S 213 j.polski S 213 j.polski S 213
3 9:50-10:35 chemia KE S 205 wf-1/2 NY B
j.angielski-2/2 AH S 204
biologia KE S 205 matematyka LL S 202 matematyka LL S 202
4 10:45-11:30 zaj. wych. MB S 211 matematyka LL S 202 j.niemiecki-1/2 KP S 105
wf-2/2 #w8d T
geografia KO S 214 religia S 202
5 11:50-12:35 fizyka KS S 205 chemia KE S 205 j.angielski-1/2 MB S 211
wf-2/2 #w8d T1
wf-1/2 NY sg 2
j.angielski-2/2 AH S 201
wf-1/2 NY sg 1
j.angielski-2/2 AH S 204
6 12:45-13:30 j.polski S 213 j.niemiecki-1/2 KP S 105
informatyka-2/2 #i8d S 204
religia S 16 historia SZ S 216 wos SZ S 214
7 13:40-14:25 wos SZ S 16 wf-2/2 #w8d sg 1 fizyka KS S 205 informatyka-1/2 DD S 204 wych.rodz. S 214
8 14:35-15:20 j.angielski-1/2 MB S 211
wf-2/2 #w8d sg 2
       

8b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka KW S 203 matematyka KW S 203 wos SZ S 214 j.polski BM S 212
2 8:55- 9:40 matematyka KW S 203 zaj. wych. KW S 203 j.polski BM S 212 matematyka KW S 203 geografia KO S 214
3 9:50-10:35 e_dla_bezp PA S 14 chemia KE S 205 wf-1/2 NY B3
j.angielski-2/2 KT S 204
chemia KE S 205 j.angielski-1/2 MB ś
j.angielski-2/2 KT S 204
4 10:45-11:30 j.polski BM S 105 wos SZ S 14 wf-1/2 NY B2
wf-2/2 #w8d T
j.polski BM S 212 historia KO S 214
5 11:50-12:35 j.niemiecki-1/2 KP S 105
j.angielski-2/2 KT S 14
j.polski BM S 212 j.niemiecki-1/2 KP S 105
wf-2/2 #w8d T1
historia KO S 214 biologia KE S 205
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 MB S 211
j.niemiecki-2/2 KP S 105
j.angielski-1/2 MB S 211
informatyka-2/2 #i8d S 204
fizyka KS S 205 religia S 202 religia S 2
7 13:40-14:25 fizyka KS S 205 informatyka-1/2 KW S 204
wf-2/2 #w8d sg 1
wych.rodz. S 212 wf-1/2 NY sg 1 j.niemiecki-2/2 KP S 105
8 14:35-15:20 wf-1/2 NY sg 1
wf-2/2 #w8d sg 2