Plan lekcji

1A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk GK 111 e_wczesnoszk GK 111 e_informatyc IF 204 e_muzyczna GK 111 e_wczesnoszk GK 111
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk GK 111 e_wczesnoszk GK 111 e_wf-1/2 JP B
e_wf-2/2 NS B 1
e-j.angielsk KL 111 religia MS 111
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk GK 111 e_wczesnoszk GK 111 e_wf GK B 1 e_wczesnoszk GK 111 e_plastyczna IF 111
4 10:45-11:30 e-j.angielsk KL 111 e_wczesnoszk GK 111 e_wczesnoszk GK 111 e_wf GK T1 e_wczesnoszk GK 111
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk GK 111 religia MS 111   e_wczesnoszk GK T1  

1B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102 religia MS 102
2 8:55- 9:40 e_informatyc AK 204 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102 e_wczesnoszk AK 102
3 9:50-10:35 religia MS 102 e_wczesnoszk AK 102 e-j.angielsk GR 102 e_muzyczna AK 102 e_wczesnoszk AK 102
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk AK 102 e_wf AK T1 e_wf AK B2 e_wczesnoszk AK 102 e_plastyczna AK 102
5 11:50-12:35 e-j.angielsk GR 102 e_wczesnoszk AK T1 e_wf-1/2 JP B
e_wf-2/2 NS B 1
   

2A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112 e-j.angielsk KL 112 e_informatyc DD 204 e-j.angielsk KL 112
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112 e_muzyczna IF 112 e_wczesnoszk DD 112
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk DD 112 e_plastyczna IF 112 e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112
4 10:45-11:30 religia MS 112 e_wf DD T e_wczesnoszk DD 112 e_wczesnoszk DD 112 e_wf DD B2
5 11:50-12:35   godz. dyr. DD T religia MS 112   e_wf-1/2 NS B2
e_wf-2/2 MW B

2B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_muzyczna AJ 113
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_informatyc AJ 204 e-j.angielsk KL 113
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AJ 113 e_wf-1/2 NS B2
e_wf-2/2 MW B3
religia MS 113 e_wczesnoszk AJ 113 e_wczesnoszk AJ 113
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk AJ 113 godz. dyr. AJ 113 e_plastyczna AJ 113 e_wf AJ T e_wczesnoszk AJ 113
5 11:50-12:35     e-j.angielsk KL 113 e_wf AJ T religia MS 113

3A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115
2 8:55- 9:40 e_wf-1/2 JP B 1
e_wf-2/2 JK B2
e_wczesnoszk 115 religia JS 115 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115
3 9:50-10:35 e_wf B2 e-j.angielsk KL 115 e_wf T e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk 115
4 10:45-11:30 e_muzyczna 115 e_wczesnoszk 115 e_wczesnoszk T1 e-j.angielsk KL 115 e_plastyczna 115
5 11:50-12:35 e_zaj_komput 204 religia JS 115     e_wczesnoszk 115

3B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk BE 103 e_wczesnoszk BE 103 e_plastyczna BE 103 e_wczesnoszk BE 103 e_muzyczna BE 103
2 8:55- 9:40 e-j.angielsk KT 103 e_wczesnoszk BE 103 e_zaj_komput BE 204 e_wczesnoszk BE 103 e_wczesnoszk BE 103
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk BE 103 e_wf BE T1 e_wczesnoszk BE 103 e_wczesnoszk BE 103 e_wf-1/2 JP B2
e_wf-2/2 JK B 1
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk BE 103 e_wczesnoszk BE T2 religia JS 103 e-j.angielsk KT 103 e_wf BE B3
5 11:50-12:35 e_wczesnoszk BE 103     e_wczesnoszk BE 103 religia JS 103

4A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka JM 216 matematyka JM 216 wf-1/2 MW sg 1
wf-2/2 NS sg 2
j.polski JH 101
2 8:55- 9:40 informatyka-1/2 WO 201
wf-2/2 NS B
plastyka 216 j.polski JH 104 matematyka JM 104 matematyka JM 14
3 9:50-10:35 wf-1/2 MW B
wf-2/2 NS B 1
j.polski JH 14 przyroda 216 historia SZ 214 wf-1/2 MW sg 1
wf-2/2 NS sg 2
4 10:45-11:30 wf-1/2 MW B3
informatyka-2/2 WO 201
religia JS 103 j.angielski MB 211 przyroda 216 zaj. wych. JM 103
5 11:50-12:35 j.angielski MB 211 wych.rodz. 105 religia JS 103 j.angielski MB 211 muzyka 105
6 12:45-13:30 j.polski JH 101   technika ET 103 j.polski JH 14  

4B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     wf-2/2 NS sg 2 j.polski JH 211 matematyka JM 14
2 8:55- 9:40 matematyka JM 115   zaj. wych. KT 103 przyroda 216 technika ET 16
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 GR 115
informatyka-2/2 WO 201
religia JS 105 j.polski JH 14 muzyka 204 religia JS 103
4 10:45-11:30 wf-1/2 #4be sg 1
j.angielski-2/2 KT 101
matematyka JM 105 historia SZ 115 j.angielski-1/2 GR 203
wf-2/2 NS sg 1
j.polski JH 211
5 11:50-12:35 j.polski JH 101 j.angielski-1/2 GR 204
wf-2/2 NS T2
matematyka JM 16 plastyka 216 wf-1/2 #4be T1
j.angielski-2/2 KT 104
6 12:45-13:30 przyroda 216 wf-1/2 #4be sg 1
wf-2/2 NS T
wych.rodz. 101 j.angielski-2/2 KT 204 wf-1/2 #4be T
7 13:40-14:25   j.polski JH 101 informatyka-1/2 #IBE 201    

4C

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 #ICD 201
j.angielski-2/2 KT 101
j.polski JH 101 przyroda 101   wf-1/2 NS sg 2
wf-2/2 JP sg 1
2 8:55- 9:40 j.polski JH 101 j.angielski-1/2 GR 101
wf-2/2 JP sg 2
plastyka 101 j.angielski-1/2 GR 101 historia SZ 101
3 9:50-10:35 matematyka JM 101 matematyka JM 101 religia JS 101 wf-1/2 NS sg 1
j.angielski-2/2 KT 101
matematyka JM 101
4 10:45-11:30 wf-1/2 NS B
wf-2/2 JP B 1
wych.rodz. 101 j.angielski-1/2 GR 101
j.angielski-2/2 KT 204
j.polski JH 101 religia JS 101
5 11:50-12:35 wf-1/2 NS B
wf-2/2 JP B 1
zaj. wych. JH 101 j.polski JH 101 matematyka JM 101 j.polski JH 101
6 12:45-13:30   przyroda 101   technika ET 101 muzyka 101
7 13:40-14:25       informatyka-2/2 WO 201  

4D

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 #ICD 201     matematyka JM 14 technika ET 16
2 8:55- 9:40 religia MS 2   j.angielski MB 211 religia MS 2 j.polski 213
3 9:50-10:35 j.polski 213 j.angielski MB 211 przyroda ET 16 j.polski 213 wych.rodz. 105
4 10:45-11:30 przyroda ET 16 plastyka 216 matematyka JM 16 wf-1/2 JK B3
wf-2/2 KZ B2
muzyka 16
5 11:50-12:35 zaj. wych. SZ 105 matematyka JM 16 j.polski 213 wf-1/2 JK B 1
wf-2/2 KZ B
matematyka JM 203
6 12:45-13:30 j.angielski MB 211 j.polski 213 wf-1/2 JK sg 2
informatyka-2/2 WO 201
historia SZ 103 wf-2/2 KZ sg 2
7 13:40-14:25   wf-1/2 JK sg 1 wf-2/2 KZ sg 1    

5A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski JD 16      
2 8:55- 9:40 j.angielski-2/2 KL 211 wf-1/2 JK B
j.angielski-2/2 KL 201
religia MS 2    
3 9:50-10:35 matematyka LL 202 wf-1/2 JK B
wf-2/2 JP B 1
geografia KO 214 j.polski JD 14 matematyka LL 202
4 10:45-11:30 j.polski JD 14 j.angielski-1/2 MB 211
wf-2/2 JP B 1
j.polski JD 14 matematyka LL 202 j.polski JD 213
5 11:50-12:35 plastyka 216 matematyka LL 202 wf-1/2 JK sg 1
informatyka-2/2 LL 201
historia SZ 214 technika ET 16
6 12:45-13:30 biologia KE 205   j.angielski-1/2 MB 211
j.angielski-2/2 KL 204
religia MS 2 historia SZ 212
7 13:40-14:25 zaj. wych. JK 16     wf-1/2 JK sg 2
wf-2/2 JP sg 1
j.angielski-1/2 MB 211
wf-2/2 JP sg 2
8 14:35-15:20       informatyka-1/2 WO 201 muzyka 2

5B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 MW sg 1
j.angielski-2/2 GR 14
j.angielski-1/2 KL 14
wf-2/2 JK sg 2
muzyka 14 informatyka-1/2 WO 201
j.angielski-2/2 GR 213
 
2 8:55- 9:40 historia KO 214 j.polski JH 14 wf-1/2 MW B2
j.angielski-2/2 GR 213
matematyka KW 203 j.polski JH 212
3 9:50-10:35 matematyka KW 203 matematyka KW 203 wf-1/2 MW B4
wf-2/2 JK B
zaj. wych. KO 105 historia KO 214
4 10:45-11:30 j.polski JH 216 geografia KO 214 j.angielski-1/2 KL 105
wf-2/2 JK B
technika ET 16 religia MS 2
5 11:50-12:35 religia MS 2 plastyka 216 matematyka KW 203 j.polski JH 2 biologia KE 205
6 12:45-13:30     j.polski JH 212 wf-1/2 MW sg 1
wf-2/2 JK sg 2
j.angielski-1/2 KL 14
informatyka-2/2 KW 201

5C

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       geografia KO 214  
2 8:55- 9:40   historia KO 214 j.angielski-1/2 KL 14 matematyka GK 211 j.polski BM 2
3 9:50-10:35 zaj. wych. KL 105 j.polski BM 216 muzyka 105 plastyka 216 matematyka GK 203
4 10:45-11:30 historia KO 214 religia MS 2 j.polski BM 202 j.polski BM 2 informatyka-1/2 LL 201
j.angielski-2/2 KT 105
5 11:50-12:35 technika ET 16 wf-1/2 MW sg 2
j.angielski-2/2 KT 201
wf-1/2 MW T1
j.angielski-2/2 KT 204
wf-1/2 MW sg 2
wf-2/2 JP T2
j.angielski-1/2 KL 14
wf-2/2 JP sg 2
6 12:45-13:30 matematyka GK 2 matematyka GK 202 wf-1/2 MW T
wf-2/2 JP sg 1
j.angielski-1/2 KL 201
wf-2/2 JP T2
religia MS 2
7 13:40-14:25 j.polski BM 213   biologia KE 202    
8 14:35-15:20     informatyka-2/2 WO 201    

6A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 przyroda ET 16 j.polski 213 wf-1/2 NY T zaj. wych. ET 16 wf-2/2 #6ab T
2 8:55- 9:40 matematyka KW 203 j.polski 213 wf-1/2 NY T
wf-2/2 #6ab sg 1
religia BO 213 wf-1/2 NY sg 2
wf-2/2 #6ab T
3 9:50-10:35 zaj.technicz ET 16 przyroda ET 16 j.polski 213 przyroda ET 16 religia BO 2
4 10:45-11:30 j.polski 213 hist. i społ SZ 14 matematyka KW 203 muzyka 105 matematyka KW 203
5 11:50-12:35 wf-1/2 NY sg 2
wf-2/2 #6ab sg 1
matematyka KW 203 plastyka 216 matematyka KW 203 j.polski 213
6 12:45-13:30 j.angielski KT 202 j.angielski KT 14 hist. i społ SZ 216 j.polski 213 j.angielski KT 216
7 13:40-14:25     zaj_komputer LL 204    

6B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 przyroda 216     muzyka 216 wf-2/2 #6ab T
2 8:55- 9:40 j.polski BM 14 matematyka LL 202 wf-2/2 #6ab sg 1 matematyka LL 202 wf-1/2 MW sg 1
wf-2/2 #6ab T
3 9:50-10:35 j.polski BM 14 hist. i społ SZ 2 matematyka LL 202 j.polski BM 2 przyroda 216
4 10:45-11:30 matematyka LL 202 j.polski BM 212 przyroda 216 religia BO 201 j.polski BM 202
5 11:50-12:35 wf-1/2 MW T
wf-2/2 #6ab sg 1
j.angielski MB 211 j.angielski MB 211 zaj. wych. LL 202 matematyka LL 202
6 12:45-13:30 wf-1/2 MW T zaj.technicz ET 16 j.polski BM 214 j.angielski MB 211 zaj_komputer LL 204
7 13:40-14:25   religia BO 2 hist. i społ SZ 214    
8 14:35-15:20   wf-1/2 MW sg 1 plastyka 216    

7A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka LL 202 j.angielski-1/2 MB 211 religia DP 2 matematyka LL 202 geografia KO 214
2 8:55- 9:40 j.polski 213 historia SZ 16 matematyka LL 202 muzyka 105 zaj. wych. MB 211
3 9:50-10:35 wf-1/2 NY B4
j.niemiecki-2/2 KP 2
wf-1/2 NY sg 2
j.angielski-2/2 GR 201
j.angielski-1/2 MB 211
wf-2/2 #7ab sg 2
wf-1/2 NY sg 2
j.angielski-2/2 GR 201
j.angielski-1/2 MB 211
wf-2/2 #7ab T1
4 10:45-11:30 wf-1/2 NY B2
j.angielski-2/2 GR 203
matematyka LL 202 geografia KO 214 j.polski 213 j.niemiecki-1/2 KP 204
wf-2/2 #7ab T
5 11:50-12:35 fizyka KS 205 j.polski 213 fizyka KS 205 chemia KE 205 informatyka-1/2 DD 201
informatyka-2/2 #IAB 204
6 12:45-13:30 j.niemiecki-1/2 KP 14
wf-2/2 #7ab sg 1
religia DP 2 j.polski 213 biologia KE 205 j.polski 213
7 13:40-14:25 historia SZ 214 chemia KE 205 plastyka 216   j.niemiecki-2/2 KP 14
8 14:35-15:20 doradz. zaw. AS 2   biologia KE 202    

7B

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka KW 203 j.polski MK 212 j.polski MK 212 matematyka KW 203 j.polski MK 212
2 8:55- 9:40 fizyka KS 205 matematyka KW 203 matematyka KW 203 biologia KE 205 chemia KE 205
3 9:50-10:35 geografia KO 214 biologia KE 205 wf-1/2 NY sg 1
wf-2/2 #7ab sg 2
j.polski MK 212 informatyka-1/2 KW 204
wf-2/2 #7ab T1
4 10:45-11:30 j.polski MK 212 zaj. wych. KW 203 religia DP 2 j.angielski MB 211 wf-1/2 NY B
wf-2/2 #7ab T
5 11:50-12:35 j.niemiecki KP 14 chemia KE 205 historia KO 214 j.niemiecki KP 14 wf-1/2 NY B 1
informatyka-2/2 #IAB 204
6 12:45-13:30 wf-1/2 NY sg 2
wf-2/2 #7ab sg 1
geografia KO 214 fizyka KS 205 historia KO 214 j.angielski MB 211
7 13:40-14:25 religia DP 2 plastyka 216 j.angielski MB 211   muzyka 2